www.LJclub.net
Benytone M2700A
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 70 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата
Входове RCA - aux tuner phono tape1/2
Изходи - щипки
Филтри -Lfilter
Корекции - Bass treble loudness

Габаритни размери 440/75/355 мм

Инфо - Tранзисторен усилвател изграден на базата на 280 ватов захранващ блок.
Два независими охладителя.

Benytone M2700A

www.LJclub.net