www.LJclub.net
Marantz PM-55SE
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 95 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 80 вата
Входове RCA - phono cd tuner aux tape1/2
Изходи - щипки
direct - да

Made in Japan
Габаритни размери 416/136/334 мм

Инфо - Качествен транзистоен усилвател.

Marantz PM-55SE

www.LJclub.net