www.LJclub.net
Marantz SR620
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 60 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 60 вата
Входове RCA - phono tape1/2 video/cd/tape3/aux
Изходи - щипки
Корекции - bass treble mid

Радио - FM/AM

Made in Japan
Габаритни размери 415/105/330 мм

Инфо - Ресивъра е изграден на базата на STK2250.
Филтриращи кондензатори 10000 uF, 50 V.

Marantz SR620www.LJclub.net