www.LJclub.net
Sanyo JA 200
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 20 вата
Входове RCA - phono tuner aux tape
Изходи - щипки
Корекции - bass treble loudness

Филтри - High filter
Светодиоден индикатор на нивaтa

Made in Japan
Габаритни размери 380/95/210 мм

Инфо - Компактен тра
нзисторен усилвател.

Sanyo JA 200

www.LJclub.net