www.LJclub.net

Technics SU - V300
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 40 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 30 вата
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 50 вата (dynamic power)
Входове RCA - phono tuner aux cd tape1/2
Изходи - щипки
Корекции - bass treble


Made in Japan
Габаритни размери 430/125/305 мм

Инфо - Висококачествен услвател new classA изграден на базата на SVI 3102 D.
Вентилиран охладител.

Technics SU - V300www.LJclub.net