www.LJclub.net
Technics SU- V500M2
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 50 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 40 вата
Входове RCA - aux cd tuner phono tape1/2
Изходи - щипки
Корекции - bass treble

Made in Japan
Габаритни размери 430/125/315 мм

Инфо - качествен усилвател изграден на базата на краен чип RSN3502 C. Вентилиран охладител.

Technics SU- V500M2

Technics SU- V500M2

Technics SU- V500M2

Technics SU- V500M2

www.LJclub.net