www.LJclub.net
WEGA JPS350V
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 60 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата
Входове RCA - phono tuner aux tape
Изходи - щипки
Корекции - bass treble loudnes

Low филтри - Дa
Стрелкови индикатор на нивата

Made in Japan
Габаритни размери 410/295/140 мм

Инфо - Качествен транзисторен усилвател

WEGA JPS350Vwww.LJclub.net