www.LJclub.net
Crest Audio FA901
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 300 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 190 вата
Изходна мощност на 8 ома - 600 вата (bridge режим)
Входове - канон и винтова клема
Изходи - винтови клеми

Габаритни размери 434/89/375 мм

Инфо - Професионален транзисторен усилвател изграден на базата на солиден захранващ
блок. По 12 крайни транзистора на канал. Възможност за монтаж в 19" рак.
Възможност за работа и на 2 ома. Технически подробности - pdf

Crest Audio FA901

www.LJclub.net