Inkel PA-4000
Изходна мощност - 120 вата
Вход 1 - канон / жак
Вход 2,3,4,5 - канон
Вход 6 - RCA
Изходи - клема с винтове.

Вграден екволайзер и сирена.

Made in Korea
Габаритни размери 435/175/305 мм

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор за високоволтови узвочителни мрежи (70/100 волта) .
Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 или 8 ома). Възможност за кумотиране на
5 различни лини. Вгаредена сирена .

Inkel PA-4000www.LJclub.net