www.LJclub.net

InterM A-120
Изходна мощност - 120 вата на 4 ома
Вход 1,2,3 - канон / жак
Вход 4,5 - RCA
Вход 6 - RCA
Изходи - клема

Корекции - bass treble

Made in Korea
Габаритни размери 420/92/330 мм (ш/в/д)

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор за високоволтови узвочителни
мрежи (70/100 волта) . Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 ома).

InterM A-120www.LJclub.net