www.LJclub.net

InterM PA-1000B
Изходна мощност - 30 вата на 4 ома
Изходна мощност - 30 вата на 8 ома
Микрофонни входове - 2 х канон / жак
Линеен вход - жак
Изходи - клема с винтове.

Тонкоректор - bass treble

Made in Korea
Габаритни размери 300/94/290 мм

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор
за високоволтови узвочителни мрежи (70/100 волта) .
Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 или 8 ома).

InterM PA-1000Bwww.LJclub.net