www.LJclub.net

InterM PA-2000
Изходна мощност - 70 вата на 4 ома
Изходна мощност - 70 вата на 8 ома
Вход 1,2,3,4,5 - канон
Вход 6 - RCA
Изходи - клема с винтове.

Вграден еквилайзер и сирена.

Made in Korea
Габаритни размери 415/105/340 мм

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор за високоволтови узвочителни мрежи (70/100 волта) .
Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 или 8 ома). Възможност за кумотиране на
5 различни лини. Вгаредена сирена .

InterM PA-2000www.LJclub.net