www.LJclub.net

InterM PA-4000
Изходна мощност - 140 вата на 4 ома
Изходна мощност - 140 вата на 8 ома
Вход 1 - канон / жак
Вход 2,3,4,5 - канон
Вход 6 - RCA
Изходи - клема с винтове.

Вграден екволайзер и сирена.

Made in ???
Габаритни размери 420/140/340 мм

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор за високоволтови узвочителни мрежи (70/100 волта) .
Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 или 8 ома). Възможност за кумотиране на
5 различни лини. Вгаредена сирена .

InterM PA-4000www.LJclub.net