www.LJclub.net

Realistic MPA-25
Изходна мощност - 20 вата на 4 ома
Изходна мощност - 20 вата на 8 ома
Вход 1,2 - микрофон
Вход 3 - phono/aux
Tone control - да
Изходи - щипки


Made in Korea
Габаритни размери 270/100/205 мм

Инфо - Компактен усилвател с изходен трансформатор за високоволтови узвочителни мрежи (70 волта).
Има възможност и за работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 или 8 ома).

Realistic MPA-25www.LJclub.net