www.LJclub.net

Samick SMP- 4000
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 130 вата
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 200 вата
Изходна мощност на 8 ома - 1 х 380 вата (bridge режим)
Входове - жак 6,3мм и канон
Изходи - жак 6,3мм и винтови клеми

Габаритни размери 422/110/430 мм

Инфо - Професионален транзисторен усилвател с мощен захранващ блок (два трансформатора). Крайните
стъпала са с по 4 мощни транзистора на канал и солидни алуминиеви охладители. Възможност за монтаж в 19" рак.Samick SMP- 4000

www.LJclub.net